2017. március 13., hétfő

Juhász Gyula: Március idusára


Juhász Gyula: Március idusára


Vannak napok, melyek nem szállnak el,
 De az idők végéig megmaradnak,
 Mint csillagok ragyognak boldogan 
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
 Valamikor szép tüzes napok voltak, 
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 
Ilyen nap volt az, melynek fordulója 
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 

 Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 
És lángoló Petőfi szava zengett,
 Kokárda lengett és zászló lobogott; 
A költő kérdett és felelt a nemzet. 
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 
Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 
Szépség, igazság lassan megy előre, 
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

 De azért lelkünk búsan visszanéz,
 És emlékezve mámoros lesz tőled, 
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
 Mely fölráztad a szunnyadó erőket, 
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
 Mely új remények ibolyáját fontad. 
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!
Juhász Gyula: Petőfi ünnepére...

Petőfi ünnepére, fel,
A munka véle ünnepel, 
Dalában él múlt és jelen 
És a jövő, a végtelen. 
Átzeng az bércen és folyón 
Virrasztva és vigasztalón! 

 Dolgos magyarság, dalra, tettre, talpra,
 Indulni vígan, bátran büszke harcba,
 Tudás és munka fegyverét emelve, 
Hazát szerezni újabb évezerre!

 Petőfi ünnepére, fel, 
A munka véle ünnepel, 
Dalában él múlt és jelen
 És a jövő, a végtelen! 
Föl, talpra, munkás nemzetünk, 
Petőfi lelke győz velünk!

1848. március 15


1848. március 15-én Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi József, a „márciusi ifjak”, a Pilvax kávéházban jöttek össze. Megvitatták, hogy nem tűrhető tovább az osztrák kizsákmányolás, elég volt a bécsi udvar parancsaiból! Megfogalmazták a nép kívánságait és a híres tizenkét pontot.

 Petőfiék a Pilvax kávéházból indultak a Landerer-nyomdába, hogy kinyomtassák a 12 pontot, és szétosszák a nép között. Esett az eső, mégis egyre több ember csatlakozott hozzájuk. A Nemzeti Múzeumnál már tízezren hallgatták a Nemzeti dalt – a polgárok, iparoslegények, a vásárra összegyűlt parasztok. Majd együtt átmentek Budára, hogy a helytartótanáccsal is elfogadtassák a 12 pontot. Akkor már húszezren voltak. A megrémült urak nem mertek ellenállni. Győzött a forradalom.

 A lelkes tömeg tovább hömpölygött, hogy Táncsics Mihályt kiszabadítsa. A bécsi urak csak kényszerből és csak színleg nyugodtak bele a magyar forradalom győzelmébe. Fellázították a szerbeket, horvátokat, és hatalmas osztrák sereget indítottak a magyar forradalom ellen. De a nép az alig kivívott szabadság védelmére kelt. Kossuth szavára tízezrek gyülekeztek a forradalom zászlai alá. A huszárok és honvédek a magyar nép szabadságáért harcoltak. A nemzetiszín lobogó buzdította bátorságra a harcolókat. Ezért lobogtatunk mi is nemzetiszín zászlót ezen az ünnepen. Helytállásuk emlékére hordunk nemzetiszín kokárdát is.

Lap tetejére

lap tetejére

Google+ Erzsébet